Disclaimer

Barberbooking bemiddelt uitsluitend voor u bij het maken van een afspraak bij één van de aangesloten kapsalons. Door een afspraak te maken via onze website komt er géén overeenkomst tot stand tussen u en Barberbooking. Barberbooking is dan ook niet aansprakelijk voor eventueel niet, niet volledig dan wel niet deugdelijk nagekomen afspraken door de kapsalon jegens u of andere schade tengevolge van de via onze website gemaakte afspraak.